skip to Main Content

Ruim 30 nazorgers waren woensdagavond aanwezig bij de tussentijdse evaluatie voor de nazorg. Gastheer deze avond was Anto Beets. Er werd gestart met een excursie door het veld bij Anto. Met onder andere een bezoekje aan de tweede plasdras konden we veel alarmerende vogels aantreffen. Een aantal vogels zaten nog te broeden. Het gebied rondom de boerderij van Anto is een enorm mooi gebied binnen onze vogelwacht.


Na afloop werd er door Sander Kuipers nog even duidelijk aangegeven dat we paraat moeten blijven om de komende week (en) de boeren zoveel mogelijk moeten helpen met de bescherming van de late legsels maar ook de jonge kuikens. Onze hulp is nog hard nodig.
Vervolgens kreeg elk rayon de kans om even kort te vertellen hoe de zaken er voor staan. Over het algemeen kun je zeggen dat iedereen wel redelijk te vreden is. In sommige rayons is de predatiedruk wel behoorlijk aanwezig. Dit is frustrerend voor de nazorger en funest voor de vogels. De WBE is hiervan ook op de hoogte en zal hierop actie ondernemen.
Ten slotte werden de kaarten voor de alarmtelling uitgereikt door Jan Medemblik. Onder het genot van een drankje hebben we de avond op een gezellige manier afgesloten.
 
Sander Kuipers

Back To Top