skip to Main Content

De bond van Friese vogelwachten BFVW zal dit jaar geen ontheffing aanvragen voor het eierzoeken. Dat betekent dat voor de derde keer op een rij niet naar eieren mag worden gezocht. 

De strijd om het eerste kievitsei blijft wel. De vogelwachten willen in alle gemeentes een eerste kievitsei zoeken. Ze gaan alleen in de eigen gemeente het veld in tot uiterlijk 1 april. De ceremonies die horen bij het vinden van het eerste kievitsei zijn buiten het veld en blijven bescheiden.

De regels op een rijtje:

  1. Het eerste kievitsei van Fryslân, commissaris het veld in, bescheiden ceremonie buiten het veld. Houdt in dat alle nazorgers overal binnen de provincie mogen zoeken.
  2. Eerste jeugd kievitsei van Fryslân, gedeputeerde het veld in, bescheiden ceremonie buiten het veld.
  3. Eerste kievitsei van de gemeente, burgemeester het veld in, bescheiden ceremonie buiten het veld. Zodra er een eerste ei in de gemeente is gevonden, wordt het 'vrije veld' gesloten in de betreffende gemeente.
  4. Indien het eerste ei van de gemeente buiten het rayon van onze eigen wacht gevonden wordt, gaat de interne competitie voor het eerste ei van de wacht nog door alleen binnen het gebied van Vogelwacht Kollum e.o. Zodra het eerste ei van de wacht gevonden is, beschermen we alleen binnen het eigen sub-rayon van de wacht. De competitie voor het eerste kievitsei onder de jeugd gaat door tot hun eerste ei gevonden is binnen de wacht en binnen de eerder daarvoor afgesproken regels voor de jeugd.
Back To Top