skip to Main Content

Onder enthousiaste begeleiding van ervaren nazorgers van de Vogelwacht Kollum e.o., zijn afgelopen
vrijdag verschillende groepen met kinderen het veld in geweest. Met als doel de kinderen meer te
betrekken bij de natuur.
Het uitje voor de schoolkinderen werd georganiseerd door het jeugdbestuur van de wacht. Groep 4
van de Prins Bernhardschool en groep 6 van de Koningin Julianaschool waren de gelukkigen. Voor
vertrek werd er door de vogelwacht eerst een presentatie gegeven over de weidevogels en het werk
van de vogelwacht. Met behulp van de materialen uit een leskist van de Klyster, konden ze in de klas
al de verschillende soorten vogels leren en ook konden ze het verschil in eieren zien.
Na de presentatie stonden de vrijwilligers van de Vogelwacht Kollum e.o. paraat om de kinderen te
begeleiden het veld in. In kleine groepjes van maximaal 5 kinderen gingen ze naar een deel van de
wacht waar veel vogels zitten.
De enthousiaste kinderen waarvan de meeste nog nooit in het veld waren geweest, werden luid
begroet door de ruim aanwezige alarmerende weidevogels. De meeste kieviten en grutto’s hebben al
jongen, en dat was duidelijk te horen. De jonge kuikens kom je zelden tegen omdat deze na 1 dag het
nest al verlaten, maar de alarmerende ouders zijn nadrukkelijk aanwezig. Elk groepje kinderen had
zijn eigen verhaal en mooie waarnemingen. Zo was er een groep die met de boer het land in ging op
de kar achter de trekker, een belevenis op zich. Een andere groep had een nestje met 4 jonge
tureluurs en kon even later nog even knuffelen met een paard wat de aandacht van de meiden erg
leuk vond. Weer een andere groep vond 6 nesten van de kluut binnen een straal van 50 meter en
konden jonge eendjes van heel dichtbij bekijken omdat de boer deze in de broedmachine had.
Verder was een rondje door de stal bij de boer erg interessant. En natuurlijk kwam elke groep wel
meerdere nesten tegen van kievit, grutto, tureluur of scholekster. Deze konden ze dan op gepaste
afstand bekijken.
Kortom, een zeer geslaagde ochtend onder een stralende zon. Dit laatste is dit voorjaar ook zeker
geen garantie, maar was deze ochtend zeer welkom.
Naast de enthousiaste inzet van de kinderen was dit zeker niet mogelijk zonder de fanatieke hulp van
de vrijwilligers en de boeren die het veld open stellen. Bedankt.

Sander Kuipers

Back To Top