skip to Main Content

Op zaterdag 12 mei 2018 gaan we met boswachter Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer op stap. Ter keuze gaan we of het gebied van de Zwagermieden in met de nadruk op vogels kijken of  we bezoeken de Twijzelermieden/Surhuizumermieden waar naast aandacht voor de vogels ook het genieten van bijzondere planten mogelijk is. We verzamelen om 8.00 uur op het Maartensplein. De excursie duurt tot 12.00 uur à 12.30 uur.

 

De Zwagermieden maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS), die moet zorgen voor een samenhangend stelsel van natuurgebieden met een eigen, voor de natuur gezonde waterhuishouding.

Het landschap kenmerkt zich door de grote openheid van laag gelegen weiland, afgewisseld met bosjes en ruige rietvelden van eerdere petgaten.

Dit Miedengebied is deels in eigendom van Staatsbosbeheer en deels van particuliere grondeigenaren.

Het zuidwestelijke deel vormt een kleinschalig landschap met elzensingels en enkele bosjes op zand en veen. Het noordoostelijke gebied is opener, veen en klei-op-veen. Het land wordt extensief gebruikt als wei- en hooiland en enkele boerenpercelen dienen nog als aardappel- en maïsland.

De Zwagermieden is vooral een vogelgebied, waar reukgras nog gewoon groeit.

 

De Twijzelermieden staat vooral bekend om het kwelwater. Kwel is diep grondwater dat naar de oppervlakte komt. Dit kwelwater is schoon en rijk aan mineralen. Het vormt de basis voor een unieke natuur met zeldzame dier- en plantensoorten, bijvoorbeeld de spaanse ruiter, rietorchis en dotterbloem. Ook de weidevogels voelen zich erg thuis in deze vochtige, open graslanden.

Back To Top