skip to Main Content

De Jeugd Vogelwacht Kollum heeft in april een topervaring in de natuur meegemaakt!

Meer dan 20 kinderen hebben deelgenomen aan een vogelherkenningscursus. Verzorgd door Betty Kooistra van  Natuur Milieu Educatie centrum De Klyster. De Prins Bernardschool was bereid om hiervoor hun prachtige gemeenschappelijke ruimte beschikbaar te stellen.

Het klapstuk was woensdag 26 april toen de theorie in de praktijk werd gebracht. Enthousiaste nazorgers waren bereid de jongeren in groepjes mee te nemen het veld in.

Alle kinderen hebben de weidevogels in het echt kunnen zien en horen. We hebben nesten met eieren gezien en hier en daar zijn we zelfs jonge kieviten tegengekomen.

 

Klik hier voor de foto’s.

Back To Top