skip to Main Content

Skjin Wetter Kollum, 12 oktober 10:00uur-15:30uur   

Op 12 oktober is het tijd voor Skjin Wetter! Op zeven locaties in Fryslân worden er dan schoonmaakacties georganiseerd, zo ook in Kollum! We starten om 10.00 uur, er is een gezamenlijke lunch tussen 12.30 en 13.30 uur en we stoppen 15.30 uur.

In de Friese wateren ligt veel afval. Zo vind je er veel oude fietsen, blikjes, verpakkingen en andere objecten die onder water verstopt liggen. Tijdens Skjin Wetter gaat de Friese Milieu Federatie samen met de Friese gemeenten, verenigingen en vrijwilligers op zeven locaties proberen zoveel mogelijk afval uit het water te vissen!

Ook wij van Vogelwacht Kollum e.o. gaan in Kollum aan de slag om het water schoon te maken. Deze dag gaan wij met bootjes het water op en te voet langs de waterkanten schoonmaken. Jouw steun is van harte welkom!

Wil je graag meehelpen, geef je dan op (i.v.m. de catering) vóór 1 oktober per mail naar info@vogelwachtkollum.nl

Kijk op: http://www.samenfryslanschoon.frl/skjin-wetter-2019/ voor meer informatie en de laatste nieuwtjes!

Back To Top