skip to Main Content

Vrijdag 17 februari was de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vogelwacht. 

Zo’n 100 belangstellenden kwamen af op de vergadering wat resulteerde in een goed gevulde zaal. Er werden tijdens de vergadering twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. 

Te weten Klaas de Vries en Uulco Hoekstra. Bestuurslid Willem van der Kooi was opnieuw herkiesbaar en ook herkozen en bestuurslid Corrie Steringa was aftredend en niet herkiesbaar. 

Unaniem is besloten om Corrie lid van verdienste te maken vanwege haar jarenlange inzet voor de vogelwacht. Na de vergadering was er een prachtige fotopresentatie van Lubbert Boersma. De aanwezigen waren vol lof over de foto’s die door dhr Boersma werden getoond. 

Klik hier om de foto's te zienFoto’s Marieke van der Ploeg.

Back To Top