skip to Main Content

Sinds 2009 worden er door de stichting inrichtingsaanpassingen gedaan aan het weidevogelbiotoop in de graslanden in de polder bij Kollumerpomp. Al twee jaar staat op de rol om te steile slootkanten van de percelen aan te passen. Foto: Steile slootkanten.

De taluds zijn destijds aangelegd uit puur landbouwkundig oogpunt. Daarom zijn de taluds hier en daar zo steil dat jonge weidevogels en met name jonge Grutto’s veel moeite hebben om uit de sloot te komen. Vooral heel jonge kuikens overleven het soms niet en verdrinken. En dat terwijl ze goed kunnen zwemmen. 
Met behulp van o.a. de provincie Fryslân maar ook met een financiële bijdrage van Mevrouw Veder – Smit  uit Leeuwarden kon het project uitgevoerd worden.
Dat wilde maar niet lukken. De vrijkomende grond moet namelijk op een bouwlandperceel verwerkt worden. En dat kan alleen als het graangewas voor half augustus geoogst wordt. Helaas waren de maanden  juli en augustus in 2010 en 2011 zo nat dat het werk niet door kon gaan.
 

Foto: Donderdagmiddag nog even een paar instructies voor de machinist.

Foto: Een begin maken voor vrijdag.

Foto: Nog even een paar wagens vol grond weg brengen.

Nu de winter is ingevallen, was dit dè kans om het project uit te voeren. Immers overal kun je rijden zonder schade aan de bodem en de plantengroei te veroorzaken. Dat het allemaal niet zo eenvoudig was, als werd gedacht, bleek al gauw. Zelfs met een zware rupskraan bleek het bij de zeer lage temperaturen moeilijk om een mooi talud  te maken. De kraan gleed geregeld weg om de dikke ingevroren bodem los te krijgen. En bijna was de hoop al opgegeven.

Even een kleine foto impressie.

Foto: Vrijdagmorgen, wat gaan we doen?

Foto: Rayonhoofden steken koppen bij elkaar. Links: Directeur WMR  Feitze Boersma. Midden:Voorzitter Arend Timmerman Skalsumer Natuurbeheer.Rechts: Jan Rispens Burgemeester Ooster en Wester-Nieuwkruisland.

Foto: Nog even wat overleg met de machinist.

Foto: Directeur WMR Feitze Boersma "It giet oan".

Foto: Een begin.

Foto: Wat losse modder voor de rupsen  voor het glijden.

Foto: Niet een strak talud met de vorst in de grond.

Foto: Siberische taferelen.

Foto: voor deze omstandigheden word het keurig afgemaakt.

Foto: Zonder problemen dwars over het land.

Foto: Nog even de afgevallen brokken opruimen.

 Maar met enige creativiteit lukte het toch houvast te krijgen op de gladde ondergrond; rij over net losgemaakte aarde en de kraan blijft staan. Mooie gladde randen werden het niet maar de ervaring leert dat je daar na enkele maanden niets meer van ziet. Zaterdag bleek bovendien dat de vorst  ’s-nachts de rollers van de rups had vastgevroren!. Met een brander moesten deze losgemaakt worden.  De WMR uit Rinsumageest heeft er een hele klus aan. Hulde aan de medewerkers die het toch maar doen in deze toch barre wintertijd; zaterdag ochtend  was het in de polder  19 graden onder nul !

Voor meer nieuws over deze stichtng:  www.skalsumernatuurbeheer.nl
 

 

 

Back To Top