skip to Main Content

Excursie Twijzelermieden

Op zaterdag 18 mei 2019 gaan we met boswachter Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer op stap.

We gaan naar de Twijzelermieden, waar naast aandacht voor de vogels ook het genieten van bijzondere planten mogelijk is. We verzamelen om 7.30 uur op het Maartensplein in Kollum. Het startpunt van de excursie is bij de kruising Miedwei/Sânsleat. De excursie duurt tot 12.00 uur à 12.30 uur.

De Twijzelermieden staat vooral bekend om het kwelwater. Kwel is diep grondwater dat naar de oppervlakte komt. Dit kwelwater is schoon en rijk aan mineralen. Het vormt de basis voor een unieke natuur met zeldzame dier- en plantensoorten, bijvoorbeeld de spaanse ruiter, rietorchis en dotterbloem. Ook de weidevogels voelen zich erg thuis in deze vochtige, open graslanden.

Opgeven bij Klaas de Vries liefst via info@vogelwachtkollum.nl of anders telefonisch: 06-51452707

Back To Top