skip to Main Content

Na twee jaar konden we dan eindelijk weer een tussentijdse evaluatie organiseren. Dit keer konden we terecht bij de familie Van Dellen aan de Brongersmaweg te Kollumerpomp. Van Dellen zet zich al jarenlang in voor weidevogelbeheer. Hij heeft onder andere grasland met rustperiode tot 1 juni, legselbeheer op bouwland en een prachtige greppelplasdras met kruidenrijk gras wat enorm veel vogels aantrekt. Dit is ook terug te vinden op de stippenkaart. Er zaten veel grutto’s en kieviten te broeden. Met kruidenrijk grasland en legselbeheer op bouwland om de plasdras heen vormt het een ideaal broedgebied voor de weidevogels. Helaas hebben ze in dit rayon last gehad van de vos, die in een nacht heel wat legsels heeft opgehaald.

 

Met een groep van 17 man sterk zijn we via het betonpad naar de brug gelopen. Tijdens de wandeling probeerde een kwartel ons met het wel bekende geluid, kwik-me-dit, ons op het verkeerde been te zetten. Vanaf de brug hadden we mooi zicht op de greppelplasdras en hoorden we de grutto’s alarmeren. De meeste kieviten waren verhuisd naar het maïsperceel om daar te beginnen aan de tweede leg. Nazorger in dit gebied is Harry Huizenga en die doet samen met Van Dellen er alles aan om de kuikens vliegvlug te krijgen. Zo hebben ze op de dampalen ijzeren prikken geplaatst, zodat de zwarte kraai of buizerd er niet op kan gaan zitten. Het leuke ervan is, dat de grutto en tureluur met hun lange poten gewoon tussen de ijzeren prikken gaan staan. Ook hier werken ze veel met wildcamera’s, zodat ze weten wat er in het veld gebeurt.

 

Na het veldbezoek was het tijd voor het praatje. De nazorgcoördinatoren wisten ons te vertellen dat we qua grutto en kievit in de lijn zaten van vorig jaar en de scholekster en de tureluur nog wat achterliepen. Ook werd er gemeld dat we van de provincie dit jaar weer steenmaters mogen bejagen en dat we al mooi wat hebben kunnen wegvangen. Dit is ook terug te zien in de broedresultaten.

Het gebruik van de app kwam ook nog even ter sprake. Jan Medenblik gaf ons de data door voor de drie alarmtelrondes. Tot slot werd de avond gezellig afgesloten met een natje en een droogje.

Back To Top