skip to Main Content

Op woensdag 15 mei 2019 vond de jaarlijkse tussentijdse evaluatie weer plaats. Een mooie gelegenheid om elkaar bij te spreken over het wel en wee in de rayons. Verder ook een moment om mooie- en minder mooie ervaringen met elkaar te delen.

Tegelijk is het een moment dat bedoeld is om de kwaliteit van de nazorg te verbeteren, eventuele knelpunten te bespreken en voor zo ver mogelijk op te lossen. Daarnaast kan er ook van elkaar geleerd worden op deze avond.

Locatie voor deze avond was de plasdras van het bedrijf Den Hartog aan de Steenharst te Augsbuurt. Floyd Tjeerdsma is rayoncoördinator. Hij werd deze avond ter zijde gestaan door zijn broers Michael en Lieuwe van der Wijk.

Net als vorig jaar stond er ook dit jaar weer een aardig windje. Desondanks was de avond, met een opkomst van 35 personen, weer een succes!

Uulco Hoekstra opende de avond door iedereen welkom te heten. Na een kort voorwoord gaf hij het woord aan Floyd. Floyd gaf ons eerst uitleg over de plasdras van de fam. Den Hartog. Hij vertelde dat er een slenk van bijna 400 meter!! aangelegd is door de stukken van Den Hartog. Deze wordt nat gehouden door een pasdraspomp welke werkt op zonne-energie. Floyd vertelde dat er, naast deze slenk, nog een stuk is waar water op gepompt wordt. Ook dit gebeurd door middel van een plasdraspomp op zonne-energie. Door de grote inzet van de fam. Den Hartog is dit een trekpleister geworden voor veel vogels.

Vooraf werd al verteld dat er dit jaar veel grutto’s aanwezig zijn. Lieuwe gaf aan dat zij nu rond de 30 paar grutto’s op papier hebben staan in hun gehele rayon. Verder vertelde dat hij er ook veel tureluurs aanwezig zijn. Op voorhand werd al aangegeven dat de meeste kieviten al vertrokken waren en dat we deze dus niet veel zouden zien.

Nadat ons verteld werd dat we alleen langs de randen van de plasdras zouden lopen, zijn we onder leiding van Floyd, Michael en Lieuwe het veld in gegaan. In het veld konden we zien hoeveel vogels een palsdras aantrekt. Binnen korte tijd waren we omringt door grutto’s, tureluurs en een enkele kievit. Dit beeld werd nog extra versterkt door het vinden van een jonge grutto. Deze was al aardig gegroeid en liep ons letterlijk voor de voeten.

Duidelijk werd dat de samenwerking tussen de boer en de nazorgers van groot belang is. Door deze samenwerking is deze trekpleister voor weidevogels tot stand gekomen!!

Eenmaal terug op de boerderij was het de beurt aan de nazorgers om bijzonderheden vanuit de rayons te delen met de aanwezigen. Hier werd gesproken over predatie, de resultaten, hiaten in de app en de samenwerking met de boeren. Naast gevallen van predatie waren er ook positieve verhalen binnen onze wacht. Vooral in de vele plasdrasgebieden die binnen de wacht zijn werden mooie resultaten gemeld.

Hierna werd door de coördinatoren Uulco Hoekstra en Dirk Henstra uitleg gegeven over de resultaten tot nu toe. Duidelijk werd dat we nu nog achterlopen op de eindresultaten van 2018. Vooral de resultaten van de tureluur en de scholekster blijven nog achter. De verwachting is dat we toch aardig gelijk uit gaan komen met de cijfers van vorig jaar.

Na het uitreiken van de kaarten van de alarmtelling vertelde Jan Medenblik e.e.a. aangaande de telling. Het is erg belangrijk om deze telling dit seizoen via het nieuwe appsysteem te registreren. Ook vertelde Jan dat het belangrijk is om op percelen waar geen vogels aanwezig zijn dit ook aan te geven. Zo komt er een duidelijk beeld.

Na het bedanken van de familie Den Hartog en Floyd, Lieuwe en Michael werd de avond afgesloten. Onder genot van een hapje en drankje kon men vervolgens nog even napraten.

Al met al een zeer geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is!

Klik hier voor foto's


Back To Top