skip to Main Content

Algemeen

Namens de broedzorgcommissie hierbij het verslag van het afgelopen jaar. 
2020 is het jaar van het c-virus, niet leuk en het geeft letterlijk afstand. Dat was te merken, alles verliep enigszins stroef. Dan ook geen lijst met aantallen dit jaar. We hebben gelukkig wel een globaal beeld kunnen krijgen van de broedresultaten. 

Het is een goed jaar geweest gezien de resultaten. De pimpelmees is iets vooruitgegaan, de koolmees heeft het iets beter gedaan en de ringmus is gelijk gebleven. De huismus en de spreeuw hebben het ook weer goed gedaan.  Van de boomkruiper  is er 1 melding geweest en van de boomklever hebben er 4 in de nestkasten gebroed. Er is 1 melding geweest van een gekraagde roodstaart. Er zijn vorig jaar speciale nestkasten voor de gekraagde roodstaart aangeschaft en opgehangen, maar deze zijn allemaal bewoond geweest door kool- en pimpelmezen.  Er zijn door de VWK e.o. in Buitenpost 50 nestkasten opgehangen op de route Egypte en de Bernhardlaan. Deze zijn gefinancierd door de gemeente Achtkarspelen in hun strijd tegen de ike-optocht-rûp. Gerrit van Lune en Anne de Vries zijn bereid gevonden de controles uit te gaan voeren. Doordat de nestkasten laat zijn geleverd en opgehangen is de bezetting minimaal geweest, maar er hebben toch meer dan 10 paartjes pimpel- en koolmees in gebroed.

Cijfers en aantallen

Er hangen in en rond Kollum ca. 300 nestkasten van de vogelwacht.

Er zijn ca. 15 vrijwilligers actief die de nestkasten controleren en onderhouden.

Soorten vogels

Hieronder een overzicht van de vogelsoorten die in de nestkasten hebben gebroed.

– Boomklever                                     

– Pimpelmees                   

– Koolmees                       

– Spreeuw                            

– Gekraagde roodstaart  

– Huismus                             

– Ringmus    

Bijzonderheden

De specht heeft dit jaar wederom nogal wat nestkasten vernield. Zo houden ze op De Klamp ook werk moeten we maar denken.  De Klamp is een houtwerkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Surhuisterveen waar de nestkastjes worden gemaakt.

Er is inmiddels gekeken naar nestkasten van beton, maar deze blijken te zwaar om in bomen op te hangen. De proef met pvc-nestkasten in Burum heeft uitgewezen dat er soms water in de kasten blijft staan. Hier wordt aan gewerkt om dit probleem op te lossen.

In oktober 2019 zijn er in het Paradyske 20 nestkasten opgehangen. Bijzonder is dat er hiervan 19 bewoond zijn geweest.

 Tot slot

Helaas moeten we een fanatieke vrijwilliger missen. Op 14 september is Henk Dijkstra overleden. 
Hij heeft jarenlang de nestkastjes gedaan bij de volkstuinen en de Gruttostraat, ook was hij actief betrokken bij de zwaluwtellingen.
We wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies, we zullen hem missen.

Namens de Vogelwacht Kollum e.o. wil ik alle controleurs bedanken voor hun inzet!

Harry Huizenga

 

50 nestkasten voor de strijd tegen de ike-optocht-rûp

 

Deze ringmus is niet bijgelovig

Nest ringmus

 

 

Paal met mezennest spoorwegovergang Egypte

 

Jonge mezen in de paal bij de spoorwegovergang

 

  

Spreeuwennest

 

 

Nest gekraagde roodstaart in holle dampaal bij het Bloemenparadyske

 

 

Back To Top