skip to Main Content

Ik ben dit jaar op 7 april met de nazorg begonnen. Alco en zijn beide zonen Jakob en Folkert zijn erg betrokken bij de weidevogels. Zij doen de meldingen via de smartphone aan het registratie systeem. Dus eigenlijk heb ik een makkie. Alco heeft op 15 april op 4 plaatsen water in de greppels gepomd en dit later herhaald.
Bij ieder bezoek ( totaal plm 8 x in de maanden april,mei en juni) gebruik ik een veldkaart om de nesten en territoria vermelden. Vooral in de maand april let ik op de paartjes eenden, en daar maak ik later territoria van aan de hand van de veldkaarten.

De plasdras percelen zijn de mooiste percelen. Op 5 mei hebben Alco en ik de nesten gecontroleerd:
17 x kievit, waarvan 10 uit en van deze 10 nesten,waren er 6 nesten met jonge kieviten.
Grutto 4 nesten, tureluur 6 nesten en kluut 10 nesten en 1 gele kwikstaart.


We gaan soms met de traktor het land in en nu het zo droog is met de auto om de vogels te observen en territoria vast te leggen. In verband met de corona moeten we dan elk door het raam naar buiten praten, anders voldoen we volgens Alco niet aan de anderhalve meter regel.

In een oude kunstburcht voor de vos vonden we een nest met 16 bergeendeieren.


Tot nu toe hebben we gelukkig weinig predatie. Op de maispercelen wel, voor de bewerking zijn er 3 broedsje kievit verdwenen.  Na de inzaai komen er kieviten terug. We verwachten dat we ongeveer op dezelfde aantallen broedvogels komen als vorig jaar.
 

Klaas Tiemersma, 13 mei 2020

 

Back To Top