skip to Main Content

De BFVW heeft enkele droneteams samengesteld. Deze teams gaan langs vogelwachten om nesten op te sporen in het hoge gras. Dit keer was Vogelwacht Kollum e.o. aan de beurt. Binnen de wacht waren nog enkele percelen waar een grutto zat te broeden, maar waarvan het nest nog niet gevonden was. Met behulp van de drone moest dit wel gaan lukken.

 

Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken, moet je zo vroeg mogelijk beginnen. Om vijf uur in de ochtend waren we ter plaatse bij een perceel aan de Goudberg. Dit moet zo vroeg, omdat gewerkt wordt met warmtebeelden. De grond is dan nog koud, waardoor je de vogel op het nest gemakkelijk kunt vinden. De vogel straalt namelijk warmte uit en dat is mooi op het beeldscherm te zien. De werkwijze is als volgt. De dronepiloot zoekt een nest op en laat de drone op gepaste afstand erboven hangen. De twee nazorgers die in het veld zijn, lopen naar de drone toe. Als ze in het beeldscherm verschijnen, stuurt de dronepiloot de nazorgers exact naar de juiste locatie door via de telefoon te communiceren. Dan wordt er een stok bijgezet, zodat de boer om het nest heen kan maaien.

In totaal hebben we deze ochtend twee gruttonesten gevonden. Er liepen ook al jonge grutto’s rond. Deze zijn door de nieuwe technologie gespaard gebleven.

Werken met drones om nesten en vogels te sparen, zal wel de toekomt worden voor de percelen die steeds vroeger gemaaid worden.

Al met al een zeer interessante ochtend en leuk om een keer mee te maken. 

 

Uulco Hoekstra

 

Back To Top