skip to Main Content

Halverwege het seizoen van de nazorg bij Alco Vegter: een impressie van 10 mei 2022

Samen met Alco aan de koffie met een luxebroodje erbij, het leven van een nazorger gaat over rozen. Daarna de weilanden in, ik heb al een rondje in de ‘Sus Seize’ gedaan. Hier zit vermoedelijk een grutto en een tureluur, beide wel gezien, maar geen nesten gevonden.

In de sloten rondom 1 slob ♂ 2 paartjes krakeend en een meerkoet.

Op de vier voormalige maïspercelen is veertien dagen geleden gras ingezaaid. Er broeden nu 9 paartjes kievit.

Voor de boerderij op het nieuwe plasdrasgedeelte zijn grutto’s met kuikens en 4 jonge kieviten.

Verder hebben we daar 2 zomertalingen ♂♂, krakeenden, 3 slobeenden ♂♂♂ en sinds anderhalve week een paartje steltkluten. Hopelijk blijven ze hier ook broeden.

Op de ‘Hege Sawne’ vinden we een nieuw nest van de grutto met 4 eieren.

Daarna gaan we naar de oude plasdras met het schelpeneiland, de pallet hier dient als schuilgelegenheid voor de jonge vogels bij luchtaanvallen van vliegende predatoren.

Op het eiland vinden we 8 nesten van de kluut, 2 nesten van de visdief (zie foto), 1 nest van de kokmeeuw (zie foto) en een nest van de kleine plevier met 3 eieren.

 In de omgeving van de plasdras zijn ook nog 4 nesten van de kluut en een nest van de kleine plevier met ook drie eieren. (Zie foto.)

Hopelijk komt er binnenkort regen, want het is wel heel erg droog, maar wij denken dat de weidevogels beter droogte kunnen verdragen dan natheid en koude.

Kollum, 10 mei 2022

Alco Vegter

Klaas Tiemersma

Back To Top