skip to Main Content

Jubileumboek winnaars vogelnamen quiz bekend

Ware vogeltaal gymnastiek, dat was de vogelnamenquiz uit het jubileumboek. Sommige van de vogelnamen kwamen inderdaad uit het oud Fries, Stadsfries en een enkele was echt streek gebonden. Op de familie Warner Veltman uit EE na heeft niemand de “Tsjúst”…

Lees Meer

Bijzondere jaarvergadering Vogelwacht Kollum e.o.

Na twee jaar organiseerde de Vogelwacht Kollum e.o. weer een jaarvergadering op 1 april a.s. in de Colle te Kollum.  De opkomst was dan ook zeer goed. Een gewone vergadering werd het echter niet, er stonden een paar bijzondere dingen…

Lees Meer

Nieuwe website!

Na 20 jaar trouwe dienst mag onze oude website plaats maken voor deze nieuwe! De afgelopen jaren stegen de bezoekers aantallen. Met name het nieuws en de waarnemingen worden goed bezocht. Omdat de techniek achter de oude website enorm verouderd…

Lees Meer

Eerste kievitsei 2022 Vogelwacht Kollum e.o.

Vanmiddag rond 17:00 uur is het eerste kievitsei van de Vogelwacht Kollum e.o. gevonden. Het eitje, welke onderdeel uitmaakt van een trijke, werd gevonden op een perceel langs de N355 onder Augsbuurt. Vinder van het trijke betreft ons jeugdlid Hesseljan…

Lees Meer

Eerste kievitsei gemeente Noardeast-Fryslân

Kees Veldman en Anne de Vries, beiden nazorgers bij Vogelwacht Kollum e.o., vonden vrijdagochtend 18 maart 2022 samen het eerste kievitsei van Noardeast-Fryslân op een perceel ten oosten van de Beyweg. Ze hielden de plek al een paar dagen in…

Lees Meer

Bosuilkast geplaatst

De eerste bosuilkast van de vogelwacht Kollum e.o. in geplaatst in het Wilhelmina park in Kollum. Theun Hoekstra zal de kast gaan controleren. We hopen dat Theun snel een bewoner in z'n kast kan verwelkomen.

Lees Meer

Steltkluut

Steltkluut - Himantopus himantopus,  Frysk:  Steltklút. Een Steltkluut in de Ezumakeeg aan het foerageren

Lees Meer

Krombekstrandloper

Krombekstrandloper – Calidris ferruginea. Frysk:  Reade gril De Krombekstrandloper is een broedvogel van arctisch Siberië. De trek is langs de kust en op de wadden, maar komt soms ook even het binnenland in, en bringt dan even bezoekje aan de…

Lees Meer

Poelruiter

Poelruiter - Tringa stagnatilis. Frysk: Dobbetjirk Op zijn trek naar zijn broedgebied in Oost-Europa, kwam deze vrij zeldzame Poelruiter even een bezoek brengen aan de Ezumakeeg in het Friese gedeelte van het Lauwersmeer.Hier is hij op zoek naar insecten, meestal…

Lees Meer
Back To Top