skip to Main Content

Steltkluut – Himantopus himantopus,  Frysk:  Steltklút.

Een Steltkluut in de Ezumakeeg aan het foerageren

Back To Top