skip to Main Content

De volgende waarneming werd gemeld door Klaas Tiemersma:

Deze scholekster en zijn voorouders broeden al jaren in het centrum van Kollum. Vroeger voor 2002 zaten ze op het plattedak naast het oude Gemeentehuis, nu restaurant Wald. Later toen wij verhuisden naar de Van Scheltingalaan zagen we eigenlijk alle jaren de ouders foerageren op het plantsoen voor onze woning. Vanmorgen heb ik deze foto’s gemaakt van de oudervogel in het plantsoen en het jong zat bij onze buren Van der Goot voor de deur.
Back To Top