skip to Main Content

De Oehoe in Kollum.

Op 30 oktober 2023 liepen we ’s morgens langs het Wilhelmina park waar een groep eksters en kauwen in een grote eikenboom vreselijk te keer gingen. Dat was natuurlijk nieuwsgiering en tot onze grote verbazing zat in de eikenboom een Oehoe rustig om zich heen te kijken.

Minuten lang hebben we deze grote uil bekeken met zijn gemiddelde hoogte van 63 cm en gemiddelde spanwijdte van 170 cm.

De Oehoe behoort tot de grootste uilen ter wereld en is ongeveer tweemaal zo groot als de ransuil.

Hierna heb ik Piet Zuidema van huis gehaald en heeft Piet de hele ochtend prachtige opnamen gemaakt van de Oehoe. De Oehoe is in de middag weggevlogen maar is de dagen daarna nog regelmatig gehoord met zijn zware, bassende roep “hoé-oe”….in de buurt van de oude begraafplaats in Kollum.

Ook werd er een braakbal uitgespuwd en deze is ter plekke uitgeplozen. Waarschijnlijk de overblijfselen van een rat.

Klaas Zijlstra

Back To Top