skip to Main Content

Nestkasten schoonmaken op de Bulten

In het gebied ‘de Bulten’ nabij Kollumeroudzijl heeft de vogelwacht ongeveer vijfentwintig nestkasten hangen die door een paar vrijwilligers beheerd worden. Tijdens de jaarlijkse schoonmaakronde van de nestkasten op de Bulten hadden we dit keer een extra uitdaging, het vele water maakte het extra lastig om bij alle kastjes te komen en ze schoon te maken.

De Bulten worden door drie pony’s begraasd.

In een van de nestkasten troffen we een nest met maar liefst zeven veldmuizen aan.

Matthijs Kuipers

Back To Top