skip to Main Content

Eerste Ljip aai

Vrijdag 17 maart ’23 vindt Anto Beets het eerste ei van de Vogelwacht Kollum e.o. Het was een mooie warme dag en half bewolkt. Voor Anto mooie weersomstandigheden om even bij de mollenklemmen te kijken. Eénmaal in het land en…

Lees Meer

Grote opkomst bij jaarvergadering Vogelwacht Kollum e.o.

Zo’n 100 leden bezochten vrijdagavond 24 februari jl. in de Colle de jaarvergadering van Vogelwacht Kollum e.o. Na een persoonlijk woord van de voorzitter werden een aantal punten van de agenda vlot afgehandeld. Meer tijd kostte het agendapunt “Bestuurlijke samenstelling”.…

Lees Meer

Zwaluwnesten onder de Molenkampsbrug

In de zomer van vorig jaar is de Molenkampsbrug verhoogd. Hierdoor is het centrum van watersportdorp Kollum bereikbaar gemaakt voor kleine boten, zoals sloepen. Door de verhoging kan de brug volgens Hans van der Werff (Vogelwacht Kollum e.o.) een aantrekkelijke…

Lees Meer

Najaarsvergadering 2022

Vicevoorzitter Harry Huizenga opent de vergadering en heet de leden welkom en speciaal de gastspreker, Jos Kruis. Uulco Hoekstra en Dirk Henstra nemen daarna de leiding van de vergadering over tot aan de pauze. Nazorg Als eerste op de agenda…

Lees Meer

Tussentijdse evaluatie 2022

Na twee jaar konden we dan eindelijk weer een tussentijdse evaluatie organiseren. Dit keer konden we terecht bij de familie Van Dellen aan de Brongersmaweg te Kollumerpomp. Van Dellen zet zich al jarenlang in voor weidevogelbeheer. Hij heeft onder andere…

Lees Meer

Jeugdfûgelwachtdei 2022 in Workum

Na 2 jaar afwezigheid stond op zaterdag 11 juni de jeugdfûgelwachtdei in Workum gepland. Als Vogelwacht Kollum e.o. zijn we er met een kleine delegatie heen geweest. De plaatselijke vogelwacht had tal van activiteiten georganiseerd waar met veel enthousiasme en…

Lees Meer

Broedgeval steltkluut

Himantopus Himantopus   Op 10 mei 2022 hebben wij in de landerijen van Alco Vegter een inventarisatieronde gedaan. Alco had sinds anderhalve week een paartje steltkluut gezien in de nieuwe plasdras voor de boerderij. Soms was er ook een derde…

Lees Meer
Back To Top