skip to Main Content

Himantopus Himantopus

 

Op 10 mei 2022 hebben wij in de landerijen van Alco Vegter een inventarisatieronde gedaan.

Alco had sinds anderhalve week een paartje steltkluut gezien in de nieuwe plasdras voor de boerderij. Soms was er ook een derde exemplaar, een mannetje.

Op deze dag vonden wij een ei, in wat nauwelijks een nestkom was in de ” Lege Seize” op het pad door de aldaar aanwezige plasdras. We konden beiden het ei niet determineren, maar de volgende dag belde Alco mij: “Er ligt een tweede ei en de steltkluten bewaken het”.

We hebben de vondst nadien eerst stilgehouden, om geen toerisme aan te trekken.

Na een paar dagen zat de het vrouwtje steltkluut te broeden. Ik heb toen in overleg met Alco, Piet Zuidema gevraagd om foto’s te maken. Alco had daarvoor een schuil gemaakt op een dam. Vandaar uit heeft Piet foto’s en films gemaakt van de broedende vogel. Deze actie is geweldig gelukt, zie bijgaande opnames.

De steltkluut broedt gemiddeld 22-25 dagen. Dus na voltooiing van het legsel was de geschatte uitkomstdatum 6 á 7 juni.

Alco heeft op 7 juni het nest gecontroleerd en daarin eierenschilfers gevonden.  Conclusie:
een succesvol broedgeval van de steltkluut in het plasdrasgebied bij Alco Vegter.

 

Klaas Tiemersma

Nazorger

Back To Top