skip to Main Content

Zwaluwnesten onder de Molenkampsbrug

In de zomer van vorig jaar is de Molenkampsbrug verhoogd. Hierdoor is het centrum van watersportdorp Kollum bereikbaar gemaakt voor kleine boten, zoals sloepen. Door de verhoging kan de brug volgens Hans van der Werff (Vogelwacht Kollum e.o.) een aantrekkelijke…

Lees Meer

Najaarsvergadering 2022

Vicevoorzitter Harry Huizenga opent de vergadering en heet de leden welkom en speciaal de gastspreker, Jos Kruis. Uulco Hoekstra en Dirk Henstra nemen daarna de leiding van de vergadering over tot aan de pauze. Nazorg Als eerste op de agenda…

Lees Meer

Tussentijdse evaluatie 2022

Na twee jaar konden we dan eindelijk weer een tussentijdse evaluatie organiseren. Dit keer konden we terecht bij de familie Van Dellen aan de Brongersmaweg te Kollumerpomp. Van Dellen zet zich al jarenlang in voor weidevogelbeheer. Hij heeft onder andere…

Lees Meer

Jeugdfûgelwachtdei 2022 in Workum

Na 2 jaar afwezigheid stond op zaterdag 11 juni de jeugdfûgelwachtdei in Workum gepland. Als Vogelwacht Kollum e.o. zijn we er met een kleine delegatie heen geweest. De plaatselijke vogelwacht had tal van activiteiten georganiseerd waar met veel enthousiasme en…

Lees Meer

Gift

Via deze weg willen we een anonieme gever bedanken voor de jubileumgift van €50,= voor ons 75 jarig bestaan. We waarderen het enorm. Namens het bestuur van Vogelwacht Kollum eo.

Lees Meer

Excursie Noarderleech

Op 28 mei 2022 zijn we met 12 personen onder leiding van Uulco Hoekstra naar Noarderleech geweest. Uulco is terreinbeheerder van dit gebied van het Fryske Gea. Het is een schitterend buitendijks terrein van 4200 ha. Uulco legt met behulp…

Lees Meer

Bosuilkast

Op de nazorg vergadering is geopperd een Bosuilkast te plaatsen. De Bosuil komt langzaam maar zeker meer voor in het Noorden van het land. Leuk om te kijken of deze Uilensoort zich ook in onze wacht wil vestigen. De jeugdcommissie…

Lees Meer

Delen ervaringen nazorg: Tiemersma&Vegter

Halverwege het seizoen van de nazorg bij Alco Vegter: een impressie van 10 mei 2022 Samen met Alco aan de koffie met een luxebroodje erbij, het leven van een nazorger gaat over rozen. Daarna de weilanden in, ik heb al…

Lees Meer
Back To Top