skip to Main Content

Jaarvergadering 2022

Zoals u bent gewend staat de jaarlijkse jaarvergadering altijd eind februari gepland. Echter in verband met de huidige corona maatregelen zijn wij genoodzaakt deze vergadering naar 1 april as te verplaatsen. De jaarvergadering zal tegelijk plaatsvinden met de voorjaarsvergadering. Noteer…

Lees Meer

Jaarvergadering 2022

Zoals u bent gewend staat de jaarlijkse jaarvergadering altijd eind februari gepland. Echter in verband met de huidige corona maatregelen zijn wij genoodzaakt deze vergadering naar 1 april as te verplaatsen. De jaarvergadering zal tegelijk plaatsvinden met de voorjaarsvergadering. Noteer…

Lees Meer

Delen ervaringen nazorgseizoen 2021

Nazorg bij Alco Vegter 22 juni 2021 Vanmiddag naar Alco Vegter. We gaan met de tractor een rondje doen. Speciaal het plasdrasgebied heeft onze aandacht. Dit jaar is een schelpeneiland gemaakt in het gebied. Het is zeer succesvol geweest: 9…

Lees Meer

Prijsuitreiking eerste kievitsei jeugd

Ook dit jaar moest de prijsuitreiking weer op een aangepaste wijze plaats vinden.  Waar we hoopten dat dit weer tijdens de voorjaarsvergadering kon, moesten we toch weer improviseren. Voor Hesseljan van Lune was het de vierde keer op rij. Vorig…

Lees Meer

Droneteam Vogelwacht Kollum e.o.

Binnen de Vogelwacht Kollum e.o. hebben twee nazorgers de cursus gevolgd tot dronepiloot. De beide nazorgers Sierk van Lingen en Yme Westra zochten een nieuwe uitdaging in het beschermen van legsels. Deze vonden ze door de eieren te zoeken met…

Lees Meer

Prijsuitreiking eerste kievitsei

Helaas weer een sombere prijsuitreiking. Waar we vorig jaar allemaal dachten elkaar weer te zien op de voorjaarsvergadering, speelt de coronacrises nog steeds in den lande, waardoor de vergadering voor de tweede keer is afgelast. Hierdoor werd de beker met…

Lees Meer

Vliegende brigade

Ook dit jaar wordt er weer gebruik gemaakt van de vliegende brigade. Dit keer werd er vaste mest uitgereden bij de familie Sangers. Het ging in eerste instantie om drie maïspercelen, twee kleine en een grote. Op de twee kleine…

Lees Meer

Nieuwe plasdraspercelen seizoen 2021

In het afgelopen najaar zijn er bij diverse beheerders plasdraspercelen door de fa. Van Lingen uit Warfstermolen aangelegd. Als Vogelwacht Kollum e.o. prijzen we ons gelukkig dat er zoveel boeren vernatting van een of meerdere percelen toepassen ten behoeve van…

Lees Meer
Back To Top