skip to Main Content

Na weer een roerend voorjaar is het najaar aanstaande, de tijd dat de plek van de weidevogels in wordt genomen door de noordelijke watervogels, ganzen en zwanen.

Sovon vogelonderzoek Nederland organiseert in het najaar, september t/m april, maandelijks provinciaal en landelijk tellingen om in beeld te krijgen welke soorten in welke hoeveelheden afreizen naar Fryslân en daarmee ook in Nederland. Met behulp van enkele 100-en vrijwillige watervogel en ganzen/zwanen tellers krijgen we een interessant inkijkje wat de verspreiding van eerdergenoemde soortgroepen binnen onze mooie provincie is en of daar over een langere periode veranderingen optreden.

Zoals genoemd is Fryslân een grote en erg belangrijke provincie voor watervogels, ganzen en zwanen. Om de Nederlandse en Friese trend onder watervogels, ganzen en zwanen up-to-date te houden organiseert Sovon een watervogel telcursus. Tijdens deze cursus worden de belangrijkste en meest voorkomende soorten behandeld in ecologie, fenologie en hoe om te gaan met het tellen van grote groepen vogels. De insteek is gericht op soorten die vallen binnen families eenden, zwanen, ganzen, steltlopers en overige water gerelateerde vogels in het najaar.

Opgeven kan bij Sjouke Scholten ( Sjouke.scholten@sovon.nl )

Flyer cursus Wad- en watervogels tellen 2023

Watervogelcursus 2023 extra info

Back To Top