skip to Main Content

Ondanks de beperkte opgave voor de jeugdkrite, is er toch een enthousiaste groep die onder leiding van Erik Wiersinga regelmatig het veld in gaat. De jeugd vinden nesten van de kievit, tureluur en grutto. We hopen ook dit jaar weer volop het veld in te kunnen gaan.

Jeugdige nazorgers
Back To Top